Lidmaatschap
specialist/ begeleider

95,00 Per Jaar
 • Volledig lid
 • Volledig stemrecht binnen de IBvA
 • Deelnemen aan workshops, webinars, algemene ledenvergadering en inspiratiedagen
 • Deelnamen aan intervisiegroepen
 • Toegang tot MijnIBvA
 • Toegang tot andere professionals
 • Eenmalige administratiekosten €25,00

Lidmaatschap
student

30 Per Jaar
 • Deelnemen aan workshops, webinars en inspiratiedagen
 • Gedeeltelijk toegang tot professionals
 • Deelnemen aan intervisiegroepen
 • Geen administratiekosten

Criteria voor Lidmaatschap

De beroepsvereniging kent een gelaagd lidmaatschap. Op basis van diplomering bij de ons erkende opleidingen worden leden geregistreerd als autismespecialist of autismebegeleider. Alle leden hebben dezelfde voordelen binnen de IBvA en kunnen in aanmerking komen voor het kwaliteitsregister. De leden worden na registratie zonder uitzondering aangesproken met autismespecialist.

 • Master (S) EN autismespecialisatie: Hogeschool Windesheim, Fontys OSO
 • Banaba Autisme Artesis Plantijn, Antwerpen
 • Autismecoach: Hogeschool Windesheim
 • Autismeopleiding Rino groep
 • Autisme (post graduaat) jaar opleiding
 • Autisme Centraal
 • Jaarcursus / Practitioner Autisme Fontys OSO

Ben jij in opleiding bij een van bovengenoemde opleidingen dan kun jij een student abonnement aangaan. De looptijd van het abonnement is 1 jaar. Het kan verlengd worden zolang jouw studie loopt. Studenten hebben geen stemrecht, hebben (nog) geen toegang tot ‘mijn IBvA’ en kunnen niet deelnemen in commissies en intervisiegroepen. Studenten mogen wel deelnemen aan alle activiteiten die de IBvA aanbiedt, zoals verschillende studiemiddagen. Studenten mogen deelnemen aan werkgroepen en kunnen korting krijgen op congressen. Kom als student onze leden ontmoeten en vergroot je netwerk!